За нас

 

Ние щe ви докажем нашата ефективност!

Екипа стартирал прoекта МЪРЧАНДАЙЗИНГ СЪРВИЗ е изграден от утвърдени и доказани професионалисти в сферата на търговията с бързообортни стоки.

Нашата мисия

Посветени на стремежа винаги да бъдем в крак с тенденциите на пазара, внимателно проучваме нуждите на партньорите и клиентите си, за да отговорим изцяло на потребностите им

 

Идеите ни

Вярваме, че колкото една услуга е по-комплексна, толкова повече нови клиенти бихме спечелили и именно затова предлагаме този подход. Всеки ден доказваме, че „Печелим Вашето доверие, спазвайки нашите обещания!”

Възможностите

Черпейки опит и модели за бизнеса от успешните чуждестранни практики и посредством договори с партньори, наложени лидери в различните сегменти на бързооборотните стоки, ние внасяме иновативно ноу хау в България.

Как работим

Мърчандайзинг Сървиз е съвкупност от доказани професионалисти и техники, целящи да подпомогнат продажбата на даден продукт.

Мърчандайзингът се прилага главно при изграждането облика на конкретен продукт или производител и спомага за налагането му на пазара. Мърчандайзинг услугите са създадени, за да гарантират успеха в битката за място на стоките в магазините в рамките на определено място и ефективното му позициониране.

Екипа на Мърчандайзинг Сървиз извършва задълбочен анализ на пазара на даден продукт или услуга, като се поставят маркери за:
- ефективността на :

 *асортимента

 *доброто позициониране

 *качествените показатели на продукта

 *точният момент за въвеждане на пазара

 *мястото на продажба

 *промотиране на продукта

-локализиране на :

 *регионално ниво

 *национално ниво

 *в определен търговски канал

 *определена верига магазини

 

Чрез похватите и методиките на мърчандайзига ние създаваме профил на продукта с определени стандарти, като се маркират съответните таргет нива, които водят до:

-потенциални ползи в :

*допълнителни продажби

*максимално използване на мястото

*контрол върху заявките и доставките

*стандартизирано излагане на стоките

*поддръжка на стоки в промоция

*визия на стоките в магазина

*събиране на информация

 

Систематичната ни работа води до налагането и възприемането на определен продукт от крайните клиенти.
Ние се възползваме от дизайна, качеството, цената и стимула, които карат потребителите да пазаруват повече от продукта.